Nové obecné nařízení o ochraně osobních dat bude účinné již za rok. Ačkoliv se to zdá jako dlouhé doba, považte, jak dlouho budou trvat veškeré kroky k dosažení shody s pravidly GDPR, kterých je několik od interního auditu po implementaci vhodných technických řešení. Proto jsme založili tuto stránku pod hlavičkou ARION spol. s r.o., která Vám pomůže se v problematice GDPR zorientovat a my Vám pomůžeme splnit vše potřebné.

Pokud jste o GDPR ještě neslyšeli, měli byste vědět, že jde o nový počin Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů. Jde o nařízení, které je unifikační a platí tak pro celý prostor EU – míněno pro firmy a instituce členksých států a také pro firmy ze třetích zemí, které na území EU obchodují. Nová legislativa reaguje na rychlý technologický růst a má napomoci eliminovat překážky volného obchodu zejména tím, že zvýší ochranu práv občanů EU a tím i jejich důvěru v to, že firmy budou nakládat s jejich osobními údaji dle zákona. Osobní údaje představují hodnotnou komoditu a jsou zneužitelné nejen ve vztahu k fyzické osobě, ale i ve vztahu k právnické osobě (tedy firmy-např. když nějaký nespokojený zaměstnanec uzme osobní údaje zákazníků, může to mít pro firmu špatný dopad).

Co nového GDPR přináší? Rozšiřuje práva subjektů údajů například o právo být zapomenut, což znamená právo na výmaz bez bytečného odkladu i ve všech kopiích. Přibývá i povinností pro firmy. Nejvýraznější z nich je povinnost jmenovat DPO, pokud jsou hlavní činnosti Vaší firmy spojené se zpracováním údajů. Více informací najdete na webu.

Pokud se potřejete připravit na GDPR, neváhejte se na nás obrátit.

 

Share This