Socha spravednosti

O co se jedná

GDPR je dosud největší soubor pravidel na ochranu osobních dat a přichází z EU jako reakce na rychlý technologický rozvoj. Technologie umožňují využívání osobních údajů v nebývalém rozsahu a EU na toto reaguje nařízením pro zvýšení ochrany citlivých informací. Nařízení má přispět k právní jistotě občanů EU, mezi členskými státy a k ekonomickému rozvoji.

Žena s notebookem

Koho se GDPR týká

GDPR je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v EU včetně firem a institucí ze třetích zemí působících na evropském trhu. Zahrnuje také ty, kteří monitorují chování uživatelů. Nařízení bylo schváleno v dubnu 2016 a bude účinné v květnu 2018. Na přípravu tak máte méně než rok!

Muž - Hipster

Jaké jsou povinnosti

Nařízení změní přístup ke zpracování a k uchování osobních údajů. Je rovnocenné ve všech státech EU a všude stejně vymahatelné bez ohledu na velikost firmy. Přináší nová pravidla, která bude potřeba nejen dodržet, ale i prokazovat jejich plnění. Přibydou povinnosti firmám, které musí zavést procesní a bezpečnostní opatření.

Notebook

Řešení

Příprava na GDPR zahrnuje několik fází. Je potřeba zjistit, kde osobní údaje uchováváte, jak s nimi pracujete a k jakému účelu jsou používána. Dále se zhodnotí rizika při zpracování a uchování dat. Poté se mohou navrhnout řešení a procesní změny ke splnění podmínek nařízení. Jsme připraveni Vám s celým procesem pomoci.

%O MĚSÍCŮ %D DNŮ %H HODIN %M MINUT DO ZAHÁJENÍ ÚČINNOSTI

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Interní audit

Vypracujeme pro Vaši firmu posouzení vlivu na ochranu osobních údajů DPIA a také míru aktuální shody s požadavky GDPR. Na základě interního auditu se zjistí nedostatky ochrany dat a navrhnou se další řešení. 

Hodnocení rizik

Na základě analýzy pro Vás vypracujeme hodnocení rizik v souvislosti se zpracováním a uchováním osobních dat a posouzení nezbytnosti jejich zpracování k určeným účelům.

Návrhy změn

Na základě předchozích analýz a zhodnocení rizik Vám navrhneme vhodné ICT řešení tak, aby se co nejvíce zamezilo úniku citlivých dat a docílilo se maximální shody s GDPR.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Školení GDPR

Podrobněji Vás seznámíme s požadavky GDPR a technickými opatřeními. Jsme připraveni Vám Vaše interní pověřence zaškolit.